گفتگوی ایران اینترنشنال با منشه امیر:اسرائیل تا چه اندازه توان مقابله با رژیم ملایان را دارد؟