دکتر علی اکبر امیدمهر، از دیپلمات های با سابقه و تحلیلگر سیاسی، در کفتگو با رادیو پیام اسرائیل، گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان را مورد ارزیابی قرار  می‌دهد.

دکتر امیدمهر بر این باور است که رژیم اسلامی حاکم بر ایران، به عمد امکانات و تسهیلات را در اختیار ملت ایران نمی گذارد، و این در حالیست که علی خامنه ای میلیاردها دلار ثروت دارد.

او به بررسی تبعات ویروس کرونا بر جهان و ایران پرداخته و مقاله هنری کیسینجر درباره دنیای پس از کرونا را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.