تلویزیون یک
مجری: آقای حسن اعتمادی
سه شنبه چهارم تیرماه ۱۳۹۸- ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹

یک دیدگاه

  1. تنها کاری که از دستمان بر میاد مبارزه با رژیم هست فقط امیدوارم دنیا ما را در این مبارزه تنها نگذارد چون این رژیم شدیدأ خونخوار است .

Comments are closed.