گفتگوی بی بی سی با آقای منشه امیر درباره حکم دادگاه لاهه درمحکومیت اسراییل