یک دیدگاه

  1. بسیار روشنگرانه و با نهایت بی طرفی , مسائل مورد بررسی قرار گرفت !
    سالها بود که دیگر به صدای اسراییل گوش نمیکردم و اینبار برایم صحنه دگرگون بود !

Comments are closed.