سلسله گفتگوهای رادیو پیام اسراییل با کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی در رابطه با احتمال درگیری نظامی میان ایالات متحده و رژیم اسلامی و یا گفتگو و توافق میان آنها

در این بخش گفتگویی داشتیم با دکتر حسین لاجوردی ایشان متخصص آمار و جامعه‌شناس و بنیانگذار و رئیس کنونی انجمن پژوهشگران ایران است.

ایشان در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۶ مدیر اجرایی پروژه رشد جمعیت در ایران (زیر نظر سازمان توسعه و جمعیت ملل متحد) بود و در سال ۱۹۷۸ دکترای خود را در زمینه جامعه‌شناسی از دانشگاه سوربن دریافت کرد.

با پوزش از اینکه در ۱۵ دقیقه نخست گفتگو، تصویر و صدا با هم همخوانی ندارد.