یک دانش‌آموز ۱۱ ساله به نام محمد موسوی‌زاده، اهل بندر دیر بوشهر، به دلیل نداشتن گوشی هوشمند و ناتوانی مالی خودکشی کرد. مادر این دانش‌ آموز ۱۱ ساله، گفت که دلیل خودکشی فرزندش، نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه «شاد» آموزش و پرورش و ناتوانی مالی برای خرید گوشی بوده است. آموزش ‌و پرورش رژیم آخوندی، علت خودکشی او را تکذیب کرده است.
اما مادر این دانش آموز در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رکنا، با تایید خودکشی فرزندش به دلیل نداشتن گوشی برای ادامه تحصیل، ادعای مدیر مدرسه را که می گوید به محمد گوشی داده بود، نادرست دانست.