برنامه صفحه دو از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی – میهمانان برنامه: آقایان منشه امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل و منصور فرهنگ سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل.
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۱۵ مه ۲۰۱۸

4 دیدگاه‌

  1. در شگفت و حیرت هستم که دولت فخیم ملکه انگلیس تا چه زمانی میخواهد به سیاست یکی نعل و یکی به میخ ادامه داده و به سیاست های فریب کارانه خود ادمه دهد و برای حفظ منافع اقتصادی خود چشم بر جنایت های عوامل خود ببندد. دولت انگلیس با وجود اطمینان از عدم پذیرش سیاست دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل توسط حماس و دولت خودگردان،با پذیرش اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل توسط آمریکا مخالفت میکند. اگر امکان تشکیل دو کشور وجود نداشته باشد چرا با تقسیم‌بندی اورشلیم به شرق و غرب ، بر تعداد موارد مورد اختلاف مسئله مهمی مانند مشخص کردن وضعیت حق حاکمیت اورشلیم را اضافه میکنند..

  2. با سلام . جناب آقاى امیر إز برداشتهاى أین إستاد دانشگاه بسیار اندوهگین شدم. اگراندیشه هاى أدمى فرهیخته تا أین حد یهودی ستیزانه میباشد، ما إز مردم عادى کوچه وبازار چه انتظار داریم . با ناباورى به صحبتهاى أین إستاد دانشگاه گوش کردم و متأسفم که ایشان که نماینده طبقه روشنفکر هستند ، نابخردانه إز اسرائیل انتقادات نا درست به اطلاع بینندگان بى بى سى رساندند

  3. شما آقای امیر باید به آن فردی که نامش فرهنگ بود اما از آنچه گویا بود آگاهی و اشراف به فرهنگ و تاریخ منطقه ندارد می گفتید که اسراییل آمد با آن تبعات سیاسی سنگین داخلی نوار غزه را کامل تخلیه کرد و سپس بتن و انواع مصالح ساختمانی به غزه داد تا آنها شهر خود را از نو بسازند تا شاید غزه را به یک سنگاپور دیگر تبدیل کنند تا اول از همه منفعتی برای خودشان باشد و سپس برای همسایگان. اما چه کار کردند؟ آمدند به یک گروه تروریستی به نام حماس قلمرو دادند تا همین موجب تولید تروریسم شود و بتن و مصالح ساختمانی که باید صرف آبادانی غزه می شد صرف ساخت تونل های زیرزمینی شد تا بتوانند به داخل خاک اسراییل وارد شوند و بر ضد شهروندان اسراییل دست به عملیات تروریستی بزنند. اینها واقعیاتی است که جهانیان حتما روزی به آن خواهند رسید.

Comments are closed.