2 دیدگاه‌

  1. من رشته تحصیلیم به رسانه مربوط بوده است و قبلا کار ژورنالیستی انجام دادم به شرافتم سوگند میخورم این را نه تنها من بلکه اکثر بچه های سینما تئاتر و خبرنگار و بچه های علوم سیاسی دانشکده تهران متفق القول میگوییم که ای کاش ، ای کاش یک جلسه کلاس با استاد منشه امیر گذرانده بودیم . همیشه آرام ، با متانت و شدیدأ حرفه ای
    امیدوارم روزی شاهد سخنرانی استاد عزیزمان در ایران باشیم .

Comments are closed.