گفتگوی جمشید چالنگی با آقای منشه امیر در برنامه تفسیر خبر:نبرد اسراییل با تروریست های حماس در غزه و رفح