گفتگوی جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر با آقای منشه امیر و علیرضا نوری‌زاده:سیرک انتخابات، نبرد اسرائیل با حماس و حزب‌الله