گفتگوی رادیو پیام اسراییل با دکتر امیدمهر دیپلمات سابق;خیزش ملی مردم ایران و احتمال سقوط رژیم

ملت ایران در چهار روز گذشته و با توجه به شدت سرکوب ها از سوی رژیم همچنان به مبارزه ادامه می دهند و گزارشها از ایران حاکی از آن است که در شامگاه دوشنبه اکثر شهرهای ایران از جمله:شیراز-تهران-اصفهان و بسیاری دیگر از شهرهای ایران شاهد تظاهرات بوده است.

برای بررسی هرچه بیشتر این دور از اعترراضات مردمی و ملی با آقای دکتر علی اکبر امیدمهر دیپلمات پیشین گفتگویی داشتیم که توجه شما را به آن جلب می نماییم.

یک دیدگاه

Comments are closed.