گفتگوی رادیو پیام اسراییل با دکتر حسین لاجوردی درباره انتخابات رژیم و بحران ویروس کرونا در ایران

دکتر حسین لاجوردی متخصص آمار و جامعه‌شناس و بنیانگذار و رئیس کنونی انجمن پژوهشگران ایران است. او در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۶ مدیر اجرایی پروژه رشد جمعیت در ایران (زیر نظر سازمان توسعه و جمعیت ملل متحد) بود و در سال ۱۹۷۸ دکترای خود را در زمینه جامعه‌شناسی از دانشگاه سوربن دریافت کرد.

2 دیدگاه‌

  1. من از شخص محترمی که با دکتر لاجوردی در حال گفتگوست بسیار گله دارم.

    کسانی که گفتگو و مصاحبه انجام میدهند بایستی با پرسشهای خود نکات گوینده را مورد موشکافی هم قرار بدهند!! برای نمونه از دکتر لاجوردی، که میگویند شاهنشاه اریامهر استبداد داشت، بایستی پرسیده میشدکه یک نمونه از استبداد شاه را هم توضیح بدهند، چرا که اگر در ذهن ایشان موردی به عنوان استبداد برداشت شده باشد ممکن است که ان مورد در نظر یک بیننده، که چه در زمان شاهنشاه زندگی کرده یا نه، به عنوان استبداد به حساب نیاید!

    یادمان باشد که نباید هیچوقت یک طرفه به قاضی رفت!! کسانی مانند شاهنشاه که دیگر در میان ما نیستند و نمیتواند از خود دفاع کنند نباید بدون دلیل و مدرک مورد سرزنش و یا حتی تهمت قرار بگیرند.

    بنابراین رادیو پیام اسراعیل وظیفه مهمی بر دوش دارد که در انجام و پخش هر گفتگو کوشش فراوان بنماید که بدون نتیجه گرفتن و تجزیه بی طرفانه هیچ گفتگویی را به پایان نرساند. سپاسگزارم

Comments are closed.