گفتگوی رادیو پیام اسراییل با دکتر رضا تقی زاده درباره حمله ترکیه به کردها و احتمال جنگ میان أمریکا و رژیم و شرایط سیاسی ایران امروز و آینده

در این گفتگو درباره اقدام نظامی ترکیه بر علیه کردها در سوریه از جناب تقی زاده پرسش شد و همچنین احتمال درگیری نظامی میان ایالات متحده و شرایط سیاسی روز ایران.