در ساعات بامدادی جمعه سوم ژانویه خبر به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد منتشر شد.

در ماه های اخیر و پس از سرنگونی پهپاد آمریکا توسط رژیم ایران و همچنین عملیات تروریستی رژیم توسط نیروهای تحت حمایتش در عراق و لبنان بر علیه ایالات متحده هر روز بر احتمال وقوع درگیری نظامی افزوده میشد اما از روز جمعهو پس ازکشته شدن قاسم سلیمانی مناسبات میان این دو کشور که در طول چهل سال گذشته همواره تیره بود به گونه ای دگرگون شده که تحلیلگران سیاسی بر این عقیده هستند که وقوع درگیری نظامی اجتناب ناپذیر است.

برای آگاهی بیشتر از شرایط حساس کنونی به گفتگو با دکتر علی اکبر امیدمهر تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین پرداختیم.