حزب مشروطه ایران در ۲۸ و ۲۹ ماه سپتامبر جلسه سالانه خود را در شهر لندن برگزار نمود.همزمان با این جلسه و در فاصله کمی از محل برگزاری جلسه حزب مشروطه گروه شورای مدیریت گذار اعلام موجودیت کرده و از دیگر گروه های مخالف رژیم اسلامی خواستار گردید که به آنها بپیوندند.

در این گفتگو از آقای فواد پاشایی رایزن حزب مشروطه درباره جلسه سالانه حزب و همچنین اعلام موجودیت گروه شورای مدیریت گذار پرسش شد.

همچنین در روزهای گذشته و پس از حمله ارتش ترکیه به خاک سوریه و کردها در سوریه حزب مشروطه طی بیانیه ای این حمله را محکوم نمود. در این رابطه نیز از آقای پاشایی پرسش شد.