یک دیدگاه

  1. ما اصلا دولت پاسخگو نداریم. این دولت و همه دولتهای قبلی همگی گماشته و مزدور و کارگزار بازاریان فاسد و خیانتکار بوده و هستند. همانهایی که کشور را به وارد کننده همه چیز تبدیل کرده اند و صنایع و کشاورزی مملکت را ویران کردند.

Comments are closed.