موضوع بحث دوشنبه (۱۲ شهریور/ ۳ سپتامبر):
درباره اسرائیل چه می خواهید بدانید؟

پاسخ های آقای منشه امیر مدیر رادیو پیام اسرائیل به پرسش های کاربران و شنوندگان درباره امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسرائیل

یک دیدگاه

  1. چرااسراییل درجنگ با جهان عرب پیروز شد ولی نتوانست جلو برپایی جمهوری اسلامی ایران را بگیرد با این که سران ایران ، پیش از سال پنجاه و هفت خورشیدی از نابودی اسراییل می گفتند ؟ تاکنون اسراییل هزینه های بسیاری را در برابر ایران پرداخته ولی می توانست با هزینه ای کمتر از برپایی جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

Comments are closed.