ایران، پس از انتخابات مجلس، به کجا می‌رود؟
به مجلسی که برپا می شود، چه امیدی می‌توان داشت؟
آیا تحولی در زندگی مردم ایران به وجود خواهد آمد؟
گفتگو با شنوندگان و کاربراین رادیو پیام اسرائیل از طریق پخش زنده فیس بوکی در صفحه رادیو پیام اسرائیل