آیا اسرائیل و آمریکا حق ندارند تاسیسات اتمی رژیم ایران را نابود کنند؟

در گفت و شنود چالشی که هر هفته بین آقایان شهرام همایون و منشه امیر از تلویزیون کانال یک در کالیفرنیا پخش می شود، این پرسش عنوان گردید که اسرائیل و آمریکا چه حقی دارند که بخواهند تاسیسات اتمی ایران را که با میلیاردها دلار پول ملت برپا گردیده ویران کنند.

آقای شهرام همایون بر این دیدگاه است که ایران، پس از رژیم کنونی نیز، برای دفاع از امنیت خود، به بمب هسته ای و موشک های دوربرد و کوتاه برد نیاز دارد. او یادآور شد که در جنگ هشت ساله با عراق تلفات انسانی و مادی سنگینی بر ایران وارد آمد و پس از رفتن رژیم کنونی نیز این خطرات به قوت خود باقی خواهد ماند.

آقای منشه امیر تاکید کرد که داشتن بمب هسته ای هرگز تامین امنیت نمی کند و هر کشوری که آن را بکار برد، ممکن است با واکنش اتمی کشور دشمن روبرو شود که چندین برابر خواهد بود.

آقای امیر گفت که رهبر آینده ایران و سیاستمداران ملی وطن ما باید افرادی مسالمت جو باشند که با کشورهای همسایه روابط دوستی و همیاری برقرار سازند و نه آن که در سایه تهدید اتمی زیست کنند.

آقای امیر گفت که اسرائیل برای دفاع از موجودیت خود، در برابر دریای خروشان ممالک عربی که این کشور را به نابودی تهدید می کردند و به علت تمرکز جمعیت در یک سرزمین کوچک و تهدید علیه موجودیت یک کشور کمتر از ده میلیون در برابر چهارصد میلیون نفر عرب، تا هنگامی به این جنگ افزار نیاز دارد که صلح کامل  برقرار نشده باشد. از آن هنگام ببعد، اسرائیل نیز باید خلع سلاح اتمی شود.

در این مناظره تلویزیونی که ۴۵ دقیقه ادامه داشت، مطالب دیگری نیز در مورد ایران مطرح گردید که علاقمندان را به دیدن آن دعوت می کنیم.