منشه امیر: ایرانیان برون مرزی وظیفه دارند برای آشنایان درون مرزی کمک مالی بفرستند

 

در شرایط کنونی در کشور، ایرانیان برون مرزی چگونه می توانند علاوه بر تظاهرات اعتراضی، به هموطنان داخل کشور کمک مالی بفرستند و به شعار “جانم فدای ایران” بسنده نکنند.

این از جمله پرسشهایی بود که آقای منشه امیر در برنامه هفتگی آقای شهرام همایون در تلویزیون کانال یک به آن پاسخ گفت. وی همچنین گفت که از شخصیت های شناخته شده ایرانی در برون مرز انتظار دارد خواهان ملاقات با سران کشورهای تاثیرگذار باشند و یا درخواست سخنرانی در پارلمان های آن کشورها شوند و سفیران رژیم ایران را اخراج کنند.

آقای امیر از پاسخگویی به این پرسش که در میان شخصیت های شناخته شده برون مرزی، کدامیک بیشترین شایستگی را برای رهبری آینده ایران دارد، خودداری ورزید.