پرسش این هفته: تحریم های آمریکایی به چه کسانی لطمه میزند؟ به مردم یا به حکومت؟

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ / ۱۳ اوت ۲۰۱۸
ساعت ده و نیم شامگاه به وقت تهران

 

2 دیدگاه‌

 1. Hello dear Netanyahu,
  I think it’s time that Israel and Iran would be enter to the new era,
  The golden booming era,
  Yes, dear Netanyahu,
  If Iran and Israel enter to a new era, or in the other words, our golden booming era it’s not only beneficial for two countries but it’s benefit is for all of the Middle East,
  Yes dear Netanyahu, it’s time to enter to this golden era, the era that the real potential turns to the real shared interests, the new chapter of the president George w. Bush Great Middle East in 2018,
  If I want speak More clearly,
  Let’s speak about reality of this potentials and opportunities
  Which one is more important for Iran and Israel?
  The unified Jerusalem?
  Or Assad regime in Syria?
  The source of Caspian Sea?
  Or the name of Persian gulf instead of Arabian gulf?

 2. مهربان امیر عزیز، و مهربانان همکار،
  سپاس!
  من به دلیل برخی مسائل نتوانستم کامل دنبال کنم،
  ولی به امید خدای واحد وقتی اینترنت بگیرم همه را دانلود می کنم و در موقعیت مناسب از کلاس شما استاد بزرگ استفاده میکنم.
  من سخنان شما را از سن پانزده سالگی به عنوان کلاس تدریس دیدم و استفاده کردم، پس از همان زمان ها بود که گفتم کاش برای اسرائیل شناسی واقعی روزی بتوانیم تحصیلاتی در رشته ی آکادمیک داشته باشیم.
  در ایران، در فارس، و شیراز، در همین دانشکده ی علوم انسانی چهار راه ادبیات،
  مطالعات ادبى و اسرائیل شناسی دانشگاه شیراز،شهر راز.

Comments are closed.