گفتگوی وبسایت ایران و اسرائیل با بن سبطی سخنگوی سابق دولت اسراییل:حمایت ملت ایران از اسراییل/نبرد با تروریستهای حماس