در گفتگویی که با امیر طاهری، تحلیلگر و روزنامه نگار بین المللی، داشتیم، از ایشان درباره انفجار روزهای گذشته در تهران پرسیدیم. همچنین ارزیابی ایشان درباره شرایط رژیم و امروز ایران را جویا شدیم.