انور نیلوفری یکی از ده‌ها هزار پناهجویی است که در سراسر جهان به خاطر شرایط سیاسی-اقتصادی در ایران مجبور به ترک میهن خود شده است و در دنیای آزاد با درب های بسته روبرو گردیده و چندین سال است بدون اجازه اقامت قانونی در یونان به سر میبرد.

ما در رادیو پیام اسراییل قصد داریم در حد توان صدای پناهجویانی باشیم که در ترکیه- یونان و در کشورهای اروپایی بدون هیچ حق و حقوقی سرگردان هستند و هیچ ارگان و سازمان ایرانی و غیر ایرانی از آنها حمایت نمی کند تا آنها از این شرایط دردناک بیرون آیند.

در روزهای گذشته شنیدیم که جوان ایرانی در کشور سوئیس پس از اینکه سال‌ها پیگیری پرونده پناهندگیش عقب افتاده بود و هیچ امیدی نداشته در ایستگاه قطار خود را به زیر چرخ‌های قطار انداخته و به زندگی خود پایان داد.

با انور نیلوفری گفتگویی داشتیم و از شرایط و خواست های او آگاه شدیم.