شاپرک شجری زاده فعال حقوق بشر و از فعالین حقوق زنان در ایران بوده است که پس از آزادی از زندان ایران را ترک و اکنون در کانادا زندگی می کند.

در این گفتگو درباره ویروس کرونا در ایران و شرایط زندانیان سیاسی و کودکان کار و تاثیرات کرونا بر مبارزه مردم بر علیه رژیم اسلامی از ایشان پرسش شد.