گفتگو با دکتر امیرحمیدی(دیپلمات پیشین ایالات متحده):انتخابات آمریکا،سیاست جهان گرایی یا ملی گرایی؟