خانم دکتر تامار گیندین یکی از معدود دانش پژوهان اسرائیلی است که با زبان ایران باستان آشنایی کامل دارد و در راه ترویج فرهنگ ایرانی در اسرائیل بسیار کوشاست. یکی از کارهای مهمی که اخیرا عرضه کرده، نوشتن کتابی برای کودکان و نوجوانان اسرائیلی برای آشنا ساختن آنان با فرهنگ غنی ایران باستان است. مهندس همایون ابراهیمی که خود به فرهنگ زادگاه خویش ایران، و زبان پارسی که خالی از واژه های عربی باشد دلبستگی بسیار دارد، گفتگویی با خانم دکتر تامار گیندین انجام داده که به علاقمندان ارائه می کنیم.

3 دیدگاه‌

  1. خانم دکتر تامار گیندین بعنوان عبری زبان آیا به یادگیری سایر زبان ها نیازی دارد؟ خط و زبان عبری زبان موسی کلیم الله از توهو و وُهو، تهی و پوچ و بایر تا زبان مقدس الهی آغاز و پایان گرفته است و یادگیری سایر زبان ها شاید فقط یک بازشناسی در لُب و باب تهی و پوچ و بایر است در گفته دیگر تصدیق و تأئیدی در لُب و باب تورات است.

    بهرحال عبری زبان دارای اصواتی خاص است که به خودی خود بیانگر کلیم الله است چنانچه وجه گوساله سامری به خودی خود بیانگر کلام انسانی است.

  2. وای چقدر دلم من برای تو خانم دکتر تامار گیندین تنگ شده و صدایت صدای زلال و بی غل و غش تو عین برشیت بارا الوهیم ات هشمائیم و ات هاأرض ؛ خداوند در ابتدا آسمان و زمین را آفرید.

  3. خالق موسی : من حدود سی و پنج و یا چهل سال پیش رادیو فارسی اسرائیل را بطور تصادفی و غیر ارادی حدود چند ثانیه شنیدم و امروز در این روزها بعد از چهل سال تاحدودی با عبری، یهودیت، تورات، اسرائیل و شبکه های خبری و شبکه های اجتماعی اسرائیل آشنا شده ام ولی همواره از خودم می پرسم آیا پایان آگاهی و شناخت سررسیده است و یا آغاز پایان شروع شده است

Comments are closed.