در روزهای گذشته مقاله مشترکی به قلم دکتر رامین پرهام و آقای جواد خادم در روزنامه جروزالم پست (اورشلیم پست) چاپ اسرائیل منتشر شد که در این مقاله به شرایط امروز ایران از نظر سیاسی پرداخته شده و بر این امر تاکید گردیده که ایران راهی جز عبور از رژیم اسلامی ندارد. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با دکتر رامین پرهام  که امیدواریم مورد توجه شما مخاطبین گرامی قرار گیرد.