در این گفتگو، دکتر سهراب سبحانی، اقتصاددان و کارشناس نفت و انرژی، در مورد شرایط اقتصادی ایران، احتمال سقوط رژیم جمهوری اسلامی، انتخابات آمریکا و شیوع کرونا در جهان و تاثیر آن بر اقتصاد سخن می‌گوید.