دکتر سهراب سبحانی کارشناس اقتصاد، نفت و انرژی، در گفتگو با رادیو پیام اسرائیل، درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان و ایران سخن گفت. به باور آقای سبحانی، رژیم اسلامی ایران با سوء مدیریت خود، عامل اصلی گسترش این ویروس در ایران می‌باشد. دکتر سبحانی می‌گوید در صورتیکه رژیم اسلامی در ایران سقوط کند، کشور و ملت خیلی سریع میتوانند به چرخه پیشرفت و ترقی بازگردند.

صحبتهای کامل آقای سبحانی را در ویدئوی بالا بشنوید.