گفتگو با دکتر محمود مرادخانی خواهرزاده خامنه ای:سپاه و خامنه ای ناسزاهای مردم را شنیده و عصبانی اند

دکتر محمود مرادخانی(خواهرزاده علی خامنه ای)و از مخالفان قدیمی رژیم اسلامی و همچنین شخص خامنه ای در یک گفتگوی رسانه ای تاکید کرد که خیزش ملی مردم ایران بر علیه رژیم ملایان نه تنها درست است بلکه مردم باید هرچه بیشتر در آن حضور داشته باشند تا بتوان این رژیم را سرنگون کرد.

آقای مرادخانی گفت که اطلاع دقیق دارد که علی خامنه ای تظاهرات مردمی را دنبال می کند و همه ناسزاهای شعارگونه مردم را می شنود و از آنها خشمگین است.

وی همچنین بر این باور است که خامنه ای به سرنوشتی همچون صدام یا قذافی و شاید چائوشسکو دچار خواهد شد و سرانجام خشم ملت دامنگیر او خواهد شد.

آقای مرادخانی همچنین تاکید کرد که خامنه ای و خانواده اش در ایران هستند و برخلاف شایعات نه تنها او نمرده بلکه هیچ کشوری او و خانواده اش را پذیرا نخواهد بود.

آقای مرادخانی بر این باور است که ملت ایران در نهایت پیروز خواهند شد و این رژیم را به زیر خواهند کشید.

گفتنی است که طی روزهای گذشته خواهر آقای مرادخانی خانم فریده مرادخانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از دستگیری ایشان پیام ویدیویی از وی که پیش تر آماده کرده بود منتشر گردید که در آن خانم مرادخانی از جهان غرب می خواهد که در راه آزادی ملت ایران گام های عملی بردارند و مردم ایران را در این راه یاری برسانند.

نسخه کامل گفتگو با آقای دکتر محمود مرادخانی در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد.