گفتگو با دکتر ناصر انقطاع درباره تاریخ ایران از باستان تا امروز

دکتر ناصر انقطاع نویسنده و جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ ایران می باشد. در این برنامه از ایشان درباره تاریخ ایران پرسش نمودیم و اینکه آیا شرایط امروز ایران تحت حکومت ملایان سابقه داشته و اینکه ایرانیان باید برای برون رفت از این شرایط چه اقدام و راه حلی را پیش بگیرند.