گفتگو با سعید جباری(کارشناس امور بین الملل):گروه همبستگی مهسا چرا به پایان رسید؟بازخوانی نامه ملی گرایان به شاهزاده رضا پهلوی

رژیم اسلامی در ایران بیش از هر زمان دیگری با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می کند و در عین حال در حل بحران اقتصادی که حاصل چهل و چهار سال فساد و تباهی است درمانده است.

در این میان مخالفان رژیم در خارج از کشور تلاش دارند تا بتوانند جایگزینی  را برای رژیم ملایان در ایران معرفی کنند.

در این راستا طی ماه های گذشته چند تن از مخالفان رژیم در خارج از کشور در کنار شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدند و نیت خود را نشان دادن همبستگی به هدف عبور از رژیم اسلامی اعلام نمودند اما دیری نپایید که این جمع با خروج چند تن از شرکت کنندگان از جمله مهمترین آنها یعنی شاهزاده رضا پهلوی از هم پاشید.

آقای سعید جباری(کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر سیاسی)در یک گفتگوی رسانه ای به تحلیل شرایط سیاسی امروز ایران پرداخته و از جمله به دلایل عدم موفقیت و ماندگاری گروه همبستگی مهسا پرداخته است و همچنین نامه ای را که جمعی از ملی گرایان برای پیوستن به گروه مهسا به شاهزاده رضا پهلوی نوشته بودند و با مخالفت برخی از اعضای این گروه روبرو گردید بازخوانی کردند.

بخش اول و دوم و همچنین پایانی این گفتگو در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد: