گفتگو با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان:کسانی که رد شدند(امیر طاهری،شاهین نجفی و…) تندرو بودند