گفتگو با ولید فارس(نویسنده و مدرس دانشگاه):لابی و نفوذ رژیم ملایان در آمریکا بیش از زمان شوروی در آمریکاست