گفتگو با پروفسور موسی یودعیم دانشمند ایرانی برنده جایزه علمی اسرائیل بپاس تولید داروهای پارکینسون و آلزایمر

هیات داوران بنیاد جوایز ملی اسرائیل، امسال جایزه ملی در علوم زیستی را به یک دانشمند ایرانی زاده اعطا کرد که همکاری او در ساخت داروهایی علیه دو بیماری کشنده است که در سراسر جهان شیوع گسترده ای دارد و بیم آن می رود که هر روز بر دامنه آن افزوده می گردد.

سخن از بیماری پارکینسون است که موجب لرزش شدید دست و پای فرد مبتلا می شود و خوردن خوراک را برای او دشوار می کند و با وخیم تر شدن، موجب مرگ می گردد. بیماری آلزایمر نیز نوعی بیماری فراموشی است که انسان را از زندگی عادی باز می دارد و آن نیز بالاخره موجب مرگ میشود.

پروفسور یودعیم که برنده مهمترین جایزه علمی اسرائیل گردیده، امیدوار است که بتواند در تولید دارو برای درمان و یا کاهش افسردگی عمیق روانی نیز خدمتگزار مردم جهان باشد.

این نخستین بار است که جایزه علمی و ملی اسرائیل به یک دانشمند ایرانی تبار اهدا می شود که موجب سرفرازی این جامعه بزرگ در بین مردم اسرائیل است.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر با پروفسور موسی یودعیم در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: