گفتگو منشه امیر با خانم دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک:جهان صدای مردم ایران را شنید و ما پیروز میشویم

خانم دریا صفایی در گفتگویی که آقای منشه امیر با او انجام داد بر این امر تاکید گذارد که جهان آزاد صدای حق خواهی و آزادی خواهی ملت ایران را شنیده و به آن پاسخ داده و در آینده نیز گام های عملی تری در این راستا بر خواهد داشت.

خانم دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک است که ۲۲ سال پیش مجبور شد کشور خود ایران را ترک گوید چرا که او از فعالین دانشجویی بود که برای آزادی بر علیه رژیم اسلامی مبارزه می کرد و از سوی رژیم مورد هجوم و تهدید قرار گرفت.

امروز خانم دریا صفایی در جایگاهی که قرار دارد توانسته صدای ملت ایران را نه تنها به گوش مردم و مقام های دولتی در بلژیک برساند بلکه با دیگر همکاران خود در کشورهایی مانند آلمان و هلند ارتباط گرفته و آنان را ترغیب می کند که کفالت سیاسی بازداشت شدگان و مبارزان که در دست رژیم اسیر هستند را قبول کنند.

دریا صفایی بر این باور است که ملت ایران سرانجام در مبارزه خود برای سرنگونی رژیم پیروز خواهند شد.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: