یادروز جهانی هولوکاست، به پیشنهاد سازمان ملل در کشورهای جهان برگزار شد

امروز، شنبه بیست و هفتم ماه ژانویه، از جانب سازمان ملل متحد یادروز هولوکاست اعلام گردیده و بسیاری از کشورهای اروپایی و ممالک دیگر جهان آئین هایی را به این مناسبت برگزار می کنند.

یادروز هولوکاست مصادف با تاریخی است که در جنگ جهانی دوم ارتش سرخ اردوگاه مرگ آشوویتس را از تسلط آلمان نازی خارج ساخت و به این ترتیب کشتن و سوزاندن اسیران پایان گرفت و یکی از بزرگترین جنایات جهانی متوقف گردید.

سازمان ملل یادروز هولوکاست را در واکنش به رفتار حکومت اسلامی ایران و شخص محمود احمدی نژاد اعلام کرد که هولوکاست را افسانه خوانده و از قربانیان این بزرگترین جنایت انسانی، هَتک حُرمَت کرده بود.

در کشورهای اروپایی دانش آموزان مدارس با پیشینه هولوکاست در کلاس درس آشنا می شوند و از اماکنی که محل تمرکز یهودیان و فرستادن آن ها به اردوگاه های مرگ بود دیدن می کنند.

اردوگاه مرگ آشوویتس که در مرکز لهستان قرار داد و بزرگترین کشتارگاه آلمان نازی بوده است، امروز شاهد ورود ده ها هزار نفر انسان بود.

در خاک آلمان آئین های یادبود یهودیان در بسیاری از شهرها و مراکز و نهادها برگزار می شود. یهودیان فرانسه نیز در این روز به یاد می آورند که چگونه ماموران آلمان نازی، پس از آن که پاریس را به اشغال درآوردند، یهودیان را در استادیوم بزرگ شهر متمرکز ساختند تا آنان را به اردوگاه های مرگ بفرستند.

این گزارش را نیز از همکارمان دکتر ایرج ربیعی در آلمان می شنویم:

 

 

در یادروز هولوکاست، سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خانم فدریکا موگرینی بیانیه ویژه ای به مناسبت هولوکاست انتشار داد و نوشت که ملت های اروپا از جنایات دوران هولوکاست شرم دارند و اروپا را بدون یهودیان مکانی خالی می پندارند.

خانم موگرینی از کشورهای اورپایی خواستار شد فاجعه کشتار یهودیان با جدیت بیشتری در مدارس آموخته شود و کودکان با این رویداد تکان دهنده بیشتر آشنا گردند و به زشتی و پلیدی آن پی ببرند، تا در آینده از پلیدان و نابکاران دوری جویند و به ارزش های انسانی و معنوی احترام نهند.

خانم موگرینی در ادامه پیام خود نوشت: نگاه به گذشته و یادآوری آن جنایات کافی نیست، بلکه باید به آینده نگریست و تلاش کرد که نه امروز، و نه فردا چنین جنایاتی تکرار نگردد.

سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اورپا نوشت: این همگرایی ما با این امید و هدف به وجود آمد، که در آینده از وقوع ناانسانی و نا بکاری جلوگیری شود. و نوشت: هیتلر و همدستانش می خواستند این چندگونی اروپا را از میان بردارند و از این رو به نابودی یهودیان پرداختند و کولی ها را کشتند و همجنس گرایان و معلولین را به قتل رساندند. آنان می خواستند یک اروپای همگون و یک نواخت به وجود آورند. ولی ملت های جهان امروز خواهان چندگونگی و تنوع فرهنگی و پیروی از ارزش های معنوی هستند.

خانم موگرینی در پایان نوشت: بسیار مهم است که فرزندان سرزمین های اروپا ارزش ها را جذب کنند و آن ها را بپذیرند و مشعل راه خویش سازند.

 

یک دیدگاه

Comments are closed.