یادروز قربانیان هولوکاست، امروز در اسرائیل و بسیاری کشورهای دیگر گرامی داشته شد

مردم اسرائیل و یهودیان در بسیاری از کشورهای جهان، یادروز هولوکاست و کشتار شش میلیون نفر یهودیان اروپا به دستور حکومت آلمان نازی، گرامی داشته اند. آین آئین هر سال در چنین روزی در اسرائیل و جوامع یهودی در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می شود.

زمان این یادروز مصادف با هنگامی است که یهودیان در گتوی ورشو پایتخت لهستان، در ماه آوریل سال ۱۹۴۳ علیه ارتش نیرومند آلمان نازی، به یک خیزش مسلحانه دست زدند و چند هفته مقاومت کردند و به ارتش آلمان تلفات سنگینی وارد ساختند. ولی نازی ها بالاخره توانستند با امکانات تسلیحاتی فوق العاده خود، این خیزش را سرکوب کنند و اکثر پارتیزان های یهودی را بکشند. نازی ها همه ساختمان های محله یهودی نشین ورشو پایتخت لهستان را که به “گتو” یعنی یک محله بسته، شهرت داشت به آتش بکشند و آن ها را با خاک یکسان کنند.

در این محله بزرگ، ساختمان های بسیار زیبایی وجود داشت. ولی از همه آن محله تنها یک دیوار آجری باقیمانده و آن هم یادگار دیوار بلندی است که به دور گتو به دستور آلمان هیتلری احداث گردید و آن جا را عملا به یک زندان بزرگ و باز برای محبوس کردن یهودیان مبدل ساخت.

در حالی که گنجایش ساختمان های این محله، حتی برای چند هزار نفر کافی نبود، آلمان نازی در دوران جنگ، بیش از نیم میلیون نفر یهودی را از سراسر لهستان در آن جا متمرکز ساخت تا آن نگون بختان را به اردوگاه های مرگ منتقل سازد.

نبرد جوانان یهودی در گتوی ورشو علیه ارتش آلمان نازی، در نوزدهم آوریل سال ۱۹۴۳ آغاز گردید که در آن سال، مصادف با بیست و هفتم ماه عبری نیسان بود که با امروز مصادف می شود. از آن جا که گاهشگار یهودی بر حسب سال قمری می باشد، این تاریخ، برحسب گاهشمار میلادی، هر سال تغییر می کند.

به یاد پارتیران های یهودی که در این قیام مسلحانه علیه ارتش آلمان نازی شرکت کردند و بسیاری از آنان جان خود را از دست دادند، مجسمه ای در بنیاد ید و شم، موزه جنایات نازی ها در اورشلیم برپا گردیده که یک مجسمه شبیه آن نیز در میدان بزرگی در ورشو پایتخت لهستان قرار دارد و محل اجرای مراسم یادبود می باشد.

در داخل اسرائیل، آئین های یادروز هولوکاست از شب گذشته آغاز شد و در ساعات امروز نیز ادامه یافت. در ساعت ده بامداد، در سراسر اسرائیل آزیر احترام به صدا درآمد و شهروندان به مدت دو دقیقه از حرکت بازایستادند و یاد قربانیان را گرامی داشتند.

دقایقی پس از آن، آئین نثار کردن تاج گل در کنار ستون یادبود قربانیان در همه آرامگاه های کشور آغاز گردید.

یکی دیگر از آئین های این یادروز، یادآوری نام جان باختگان فجایع نازی ها می باشد که همزمان، در تالار کنست (پارلمان اسرائیل) و بنیاد ید و شم که موزه هولوکاست و محل نگاهداری اسناد و شواهد جنایات نازی ها می باشد، برگزار گردید.

در این آئین، با عنوان “هرکس نامی دارد”، نمایندگان پارلمان اسرائیل که خانواده و بستگان آن ها در جریان هولوکاست کشته شده اند، پشت تریبون قرار گرفتند و اسامی آنان را یک به یک برشمردند.

 

 

 

3 دیدگاه‌

 1. هولوکاست آنقدر فجیع و دهشتناک بود که امروز هر گونه کشتار دسته جمعی و بیرحمانه انسانهای بیگناه را نوعی هولوکاست نام مینهند. گویی که واقعه ای شده است برای ثبت در تمام تاریخ بشریت.

  امروز فقط انسانهای درست کار و تربیت یافته با فرهنگ نوعدوستی و صلح طلبی هستند که قادر خواهند بود تا آینده بشر را از وقوع نسل کشی و جنایات بزرگ نجات دهند.

 2. سر تعظیم فرود آورده و یادشان را گرامی میداریم!
  هولوکاست و کشتار۶ میلیون یهودی در خاطره ما همیشه زنده مانده و میماند. آزادی اسرای یهودی از کوره های مرگ و شکست آلمان نازی میبایست هشداری به تمامی آدم کشان حکومتی همانند رژیم اسلامی حاکم بر ایران باشد که نور بر تاریکی پیروزاست.

 3. سلام
  واقعه اسف بار هالوکاست، فراموش شدنی نیست من برای این عزیزان شمع روشن کردم، وامیدوارم در هیچ جای دنیا یک مو از سر یک یهودی کم نشود، ما را در اندوه و غم این فاجعه شریک بدانید.
  من واگه های حمل این عزیزان در برلین را دیدم ومتاثر شدم.

Comments are closed.