یادی از گذشته ها: آرشیو مصاحبه های تلویزیونی آقای منشه امیر ار هنگام به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی

مسلط شدن روح الله خمینی بر ایران و به روی کار آوردن آن چه که “جمهوری اسلامی ایران” نامیدند، رویدادهای ایران را به کانون توجه در اسرائیل مبدل ساخت.

تا پیش از آغاز ناآرامی ها، دو سال پیش از سقوط رژیم پیشین ایران، رسانه های اسرائیلی توجه چندانی به رویدادهای ایران نداشتند.  دلیل ساده آن بود که روابط دو کشور بسیار دوستانه بود و رویداد مهمی اتفاق نمی افتاد. اسرائیل و ایران همکاری های گسترده ای در همه زمینه های اقتصادی و کشاورزی و صنعت و پزشکی و امور علمی و حتی نظامی داشتند که به صورت یک امر عادی درآمده بود و جنبه خبری نداشت.

ولی از هنگام آغاز ناآرامی ها و پس از آن به روی کار آمدن حکومتی که همه روابط با اسرائیل را قطع کرد و علنا شعار “مرگ بر اسرائیل” سر داد، اسرائیلیان دریافتند که یک خطر بزرگ امنیتی برای این کشور در حال به وجود آمدن است و از آن هنگام، توجه اسرائیلیان به ایران و آن چه در آن کشور می گذرد، بسیار افزایش یافت.

به همین علت بود که آقای منشه امیر در مقام رئیس بخش فارسی رادیو اسرائیل، که از منابع خبری بسیار گسترده ای درباره ایران برخوردار بود، به کانون اطلاع رسانی به مردم اسرائیل مبدل گردید و مورد مصاحبه صدها روزنامه و رادیو و تلویزیون در اسرائیل قرار گرفت و حدود پانصد نفر خبرنگار خارجی نیز که در اسرائیل خدمت می کردند، اکثرا با وی در تماس بودند.

از آن هنگام به بعد، هر هفته و گاهی هر روز آقای امیر مورد مصاحبه رسانه ها قرار می گرفت.

اکثر این مصاحبه ها در دسترس نیست. ولی صدها مصاحبه تلویزیونی و رادیویی ایشان آرشیو شده و بیش از صد مقاله نیز که شامل مصاحبه با آقای امیر و یا فعالیت رسانه ای اوست، در رسانه های سراسر جهان، از چین تا ژاپن و از فرانسه تا ایالات متحده منتشر ساختند.

وبسایت “ایران و اسرائیل” شماری از این مصاحبه ها را که به زبان های عبری، انگلیسی، فرانسه و عربی انجام شده و همچنین برخی از مصاحبه  با رسانه های فارسی در برون مرز را در اختیار دارد که به تدریج در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

مصاحبه ای که این بار به کاربران تقدیم می کنیم در نخستین ماه های به حکومت رسی آخوند محمد خاتمی است که با شعار “گفتگوی تمدن ها” وارد صحنه شد تا تنفری را که در سراسر جهان نسبت به رژیم ایران بوجود آمده بود، خنثی کند. بدیهی است که هشت سال ریاست جمهوری خاتمی، نه تنها تغییر مثبتی در سیاست خارجی رژیم به وجود نیاورد، بلکه سپاه پاسداران و علی خامنه ای در زیر این پوشش، فتنه گری های خود را گسترش دادند.

آقای امیر در این مصاحبه در هفته های نخست ریاست جمهوری خاتمی، در پاسخ به مصاحبه گران که آیا اسرائیل باید خوشحال یا نگران باشد، گفت که اگر خاتمی راست می گوید و درست عمل می کند، روابطش با غرب و کشورهای دنیا بهبود خواهد یافت و ممکن است خصومت با اسرائیل نیز کاهش یابد. ولی اگر گفته های خاتمی تنها یک شعار باشد و تحقق نیابد، رژیم در زیر پوشش سیاست تهاجمی شدیدتری در پیش خواهد گرفت که ممکن است امنیت اسرائیل را نیز به خطر اندازد.