یادی از گذشته ها: تیرگی روابط حکومت اسلامی ایران با افغانستان، پاکستان و عربستان سعودی

مناسبات رژیم اسلامی ایران با کشورهای همسایه، هرگز دوستانه نبوده و این واقعیت تا به امروز ادامه دارد. مصاحبه ای که برای امروز برگزیده ایم، گفتگویی است که با آقای منشه امیر، حدود بیست سال پیش و هنگام نخستین تسلط طالبان بر افغانستان توسط شبکه عربی کانال یک تلویزیون اسرائیل که شبکه ملی کشور است انجام شده است.

این مصاحبه پس از آن انجام گرفت که نیروهای طالبان در آن دوران، با تسلط بر شهر مزار شریف، همه دیپلمات های حکومت ایران را سر بریدند و جوی خون به راه انداختند.

در آن هنگام، رژیم ایران که ضربه سیاسی دردناکی متحمل شده بود، شماری از یگان های خود را در مرز افغانستان متمرکز ساخت و تهدید کرد که اگر قاتلان دیپلماتی های ایرانی مجازات نشوند، وارد خاک افغانستان خواهد شد. ولی طالبان این تهدید را نادیده گرفت و رژیم ایران نیز تهدید خود را عملی نکرد و نشان داد که خالی بسته است – زیرا ورود به خاک افغانستان و رویارویی با طالبان می توانست رژیم را در یک مرداب فرو برد.

آقای امیر در این مصاحبه می گوید که عقب نشین رژیم از تهدید حمله به خاک افغانستان و جنگ علیه طالبان، نشان آن بود که رژیم ایران منطقی رفتار می کند، گرچه از نظر ایدئولوژی یک حکومت افراطی است. این ارزیابی در آن زمان تا حدودی درست به نظر می رسید، ولی از آن هنگام تا کنون، رژیم همه مرزهای منطق و عقلانیت را نیز پشت سر گذاشته است.

آقای امیر در این مصاحبه از بحران روابط رژیم ایران با پاکستان و عربستان نیز سخن می گوید. با آن که بیش از بیست سال از انجام این مصاحبه می گذرد، تو گویی که رویدادهای امروز در روابط ایران با همسایگان، تغییر اساسی نکرده است.

نسخه کامل این مصاحبه در اختیار علاقمندان قرار دارد: