یادی از گذشته ها: مصاحبه آقای منشه امیر به زبان انگلیسی در رابطه به فعالیت تخریبی رژیم ایران در قبرس

در پاسخ به یک پرسشگر تلویزیون که چرا حکومت ایران در کشورهای منطقه به فتنه گری دست می زند و کوشیده است در برخی کشورهای دور و نزدیک پایگاه های تروریستی برپا کند، آقای منشه امیر گفت که همه این فعالیت ها به امید آن است که رژیم ایران بتواند بر کشورهای منطقه و همه سرزمین های مسلمان نشین مسلط شود و این آرزویی است که سران رژیم به طور علنی آن را به زبان می آورند.

در این مصاحبه به زبان انگلیسی که باید متعلق به حدود بیست سال پیش باشد، آقای امیر در پاسخ به پرسشگر تلویزیونی، توضیح می دهد که تبدیل قبرس به یکی از پایگاه های عملیاتی رژیم ایران در خاورمیانه، به دنبال برقراری پروازهای مستقیم بین دو کشور بوده است.

خبرنگار خارجی میپرسد که چرا رژیم ایران این فعالیت را در سوریه انجام نمی دهد، آقای امیر توضیح داده می گوید: حافظ اسد که در زمان انجام این مصاحبه رئیس جمهوری سوریه بوده، از رژیم ایران خواستار شده بود فعالیت های تخریبی خود را در سوریه متوقف سازد.

البته، چند سال پس از انجام این مصاحبه بود که حافظ اسد مرد و رهبری سوریه را به فرزندش بشار سپرد و چند سال پس از آغاز  زمامداری او، مردم سوریه قیام کردند و در آن هنگام بود که بشار از رژیم ایران خواست برای سرکوب مخالفان، سپاه قدس را به سوریه بفرستد.

آقای امیر در این مصاحبه همچنین توضیح داد که رژیم ایران که سودای رهبری جهان اسلامی را دارد، فعالیت های تبلیغاتی گسترده ای در این زمینه در سراسر جهان آغاز کرده و با همه سازمان های اسلامی در تماس است که شاید بتواند موقعیت خود را در دنیای اسلام تحکیم بخشد، ولی تا کنون در این زمینه موفقیت چشمگیری نداشته است.

آقای امیر در این گفتگو افزود که تردیدی ندارد که اگر رژیم ایران بتواند در نیکوزیا پایتخت قبرس مستقر گردد، یک خطر امنیتی برای اسرائیل خواهد بود. او توضیح داد که نه تنها نیکوزیا دارای کانون فعالیت فلسطینی ها و سازمان های تروریستی است، بلکه بسیاری از نهادهای اسلامی از نقاط دیگر جهان نیز در آن جا مراکزی دارند و بنابراین، استقرار رژیم ایران در قبرس می تواند یک خطر امنیتی برای اسرائیل باشد.

بخشی از این مصاحبه در نسخه اصلی آن در اختیار کاربران قرار دارد: