یحیی رحیم صفوی به نیروهای سرکوبگر رژیم : از فرامین زرتشت پیروی کنید و مهربان باشید

یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، به نیروی انتظامی رژیم که یکی از بازوهای سرکوبگری محسوب می شود، توصیه کرد که از فرامین زرتشت پیروی کنند و با مردم به خوشرفتاری بپردازند.  آشنایان امور می گویند که این سخنان، با اصول نهی از منکر که حکومت ایران از نخستین سال های انقلاب در پیش گرفته، در تضاد کامل قرار دارد .

پاسدار  یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور فرماندهی کل قوا با یادآوری این که حضرت زرتشت پیامبر ی که پیش از اسلام بوده و مردم را به پندار و گفتار و کردار نیک دعوت کرده است خطاب  به نیروهای انتظامی گفت: رفتار، گفتار و برخورد پلیس پیشگیری در جلب اعتماد مردم و حفظ امنیت بسیار مؤثر است.

پاسدار رحیم صفوی افزود: به طور کلی شرایط امنیت داخلی کشورها ظرف ۵٠ ساله اخیر تغییر پیدا کرده و گاه امنیت برخی از کشورها تبدیل به معمای امنیتی شده است همانند آنچه در فرانسه در حال رخ دادن است. پس یک جریان اجتماعی جدیدی در حال شکل گیری است که دولت ها در برابر آن گاه ناتوان هستند.

این مقام نظامی گفت : با گسترش جمعیت در شهرها ،جامعه  به امنیت بیشتر نیاز دارد تا پایان قرن ۲۱ بیش از هفتاد درصد جمعیت جهان، شهرنشین می شوند،و  خود این جمعیت عامل تهدید است چرا که در این جمعیت قانون شکنان و مجرمان هم وجود دارند پس آینده امنیت شهرها در گرو جمعیت است که اگر قانون مدار نباشند، مشکل ایجاد می شود و کار پلیس همه کشورها افزایش می یابد.

پاسدار رحیم صفوی افزود:  امنیت تهران یعنی امنیت ایران .وقتی مرزها امن باشند تهران نیز امن است .

نظامی محمد حسین  باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت: وظیفه نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه، مسئولیتی مهم، سنگین و قابل توجه است و همه دستگاه‌های کشور موظف به حمایت از نیروی انتظامی هستند.

نظامی  محمدحسین باقری افزود: اقتدار نیروی انتظامی موضوع حائز اهمیتی است و عامه مردم اقتدار و رأفت نظام اسلامی را باید در چهره نیروی انتظامی ببینند باید رفتار و برخورد مناسب پلیس با مردم احساس امنیت را القاء به آن انتقال دهد .