یهودستیزان در ترکیه گناه سقوط بهای لیر ترک را به گردان یهودیان جهان می اندازند تا اشتباهات خود را لاپوشانی کنند

رجب طیب اردوغان ادعای رهبری جهان اسلام را دارد و اکنون در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، ولی مسوولیت آن را متوجه آن چه که “صهیونیسم بین الملل” می سازد و یهودیان را مقصر می داند.

در اوج بحران اقتصادی ترکیه و جدال سیاسی و اقتصادی دولت اردوغان با ایالات متحده، احساسات یهودستیزانه نیز در ترکیه اوج می گیرد و طبق معمول ادعا می کنند که مسوولیت اصلی سقوط نرخ لیر ترکیه، توطئه صهیونیستی است.

یهودستیزان ترکیه فراموش می کنند که علت سقوط ارزش پول ملی آنان،یهودستیزخویی اردوغان است که از آمریکا خواستار تحویل دادن فتح الله گولن شد و سپس برای زیرفشار قراردادن ایالات متحده، یک کشیش آمریکایی را به اسارت گرفت و او را به اتهام واهی جاسوسی، به زندان انداخت و هر روز گام بزرگترین در نزاع علیه ایالات متحده برداشت.

در ماه های اخیر ارزش لیر ترکیه تا پنجاه درصد پائین آمده، ولی یکی از سران حزب حاکم ترکیه به نام سبحان کوزو ادعا می کند که این بحران را یهودیان به وجود آورده اند که بر سیستم بانکداری جهان تسلط دارند و می خواهند مسلمانان جهان را ذلیل کنند.

حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان ادعای رهبری جهان اسلام را دارد و همانند روح الله خمینی، بارها گفته است که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و اکنون در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، ولی مسوولیت آن را متوجه آن چه که “صهیونیسم بین الملل” می سازد و یهودیان را مقصر می داند.

در یک مورد دیگر نیز دولت اسلامگرای ترکیه، از شیوه های تجاورکارانه در رژیم ایران تقلید کرده و آن تیراندازی به سوی ساختمان سفارت آمریکا در آنکارا می باشد، که به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران را به یاد می آورد.

آن یهودستیز ترک، سبحان کوزو در حساب توییتری خود ادعا کرد که ایالات متحده توسط خانواده های بانکداران یهودی اداره می شود و در واقع همه دنیا را یهودیان هدایت و رهبری می کنند و پول رایج دنیا، همان اسکناس هایی است که خانواده های یهودی چاپ کرده و دست مردم دنیا داده اند.

برخی روانشناسان می گویند که این سخنان بیمارگونه یهودستیزان، که در ترکیه رو به افزایش هستند، در واقع به اختلالات روحی دچار هستند که اینگونه می اندیشند.