یهودیان آئین های یوم کیپور (روزه بزرگ) را با آرامش نسبی برگزار کردند، ولی تعرض فلسطینی ادامه یافت

خیابان مرکزی در اورشلیم شب چاقو زنی یک تروریست فلسطینی به یک نمازگزار اسرائیلی

باورمندان یهودی در اسرائیل و جهان، دیروز (چهارشنبه) آئین یوم کیپور را که روزه بزرگ یهودیان محسوب می شود برگزار کردند و همه نیایشگاه های یهودی از جمعیت موج می زد.

در یوم کیپور هرگونه کار و حتی حرکت اتومبیل ممنوع می باشد و در خیابان های شهرهای اسرائیل، تنها خودروهای امدادی در حال عبوب بودند.

رادیو پیام اسرائیل به احترام تقدس یوم کیپور، دیروز برنامه روزانه خود را پخش نکرد.

در آستانه این روز مقدس، مقامات امنیتی اسرائیل به تدابیر ویژه ای دست زده بودند تا از وقوع سوءقصد های تروریستی جلوگیری شود. با این همه، روز گذشته هنگامی که یک نمازگزار اسرائیلی در شرق اورشلیم رهسپار مکان نیایش بود، از پشت سر هدف حمله یک چاقوکش فلسطینی قرار گرفت و به او آسیب رسید. ولی پیش از آن که ضارب بتواند ضربات بیشتری وارد کند، نیروهای امنیتی که در نزدیکی آن مکان بودند، وی را هدف قرار داده و از پای درآوردند.

در همین حال، در طول نوار مرزی غزه با اسرائیل، اغتشاشات فلسطینی ها ادامه یافت. در حالی که در گذشته، این تظاهرات خشونت بار در روزهای آدینه انجام می شد، در روزهای اخیر، حماس می کوشد تقریبا هر روز به چنین اقداماتی دست بزند/

در همان حال، حماس این تظاهرات را به یک اغتشاش خشونت آمیز مبدل ساخته و بارها بطری های آتشزا و همچنین نارنجک و وسائل دیگر به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب شده است.

حماس با شعار “ما باز می گردیم” به این اغتشاشات دست می زند و هدف اعلام شده آن، برچیدن محاصره زمینی، دریایی و هوایی نوار غزه از جانب اسرائیل است. با آن که مصر نیز نوار غزه را مورد محاصره قرار داده، حماس شهامت رویارویی با دولت قاهره را ندارد.

آگاهان ارزیابی می کنند که حماس با برگزاری این گونه عملیات، می کوشد خشم مردم غزه را نسبت به وضع اسفبار زندگی در آن سرزمین، متوجه اسرائیل سازد و این کور را مسؤول بداند – و این در صورتی که سیاست های تجاوزکارانه و تروریستی حماس مسؤول مستقیم به وجود آمدن این وضع است.

در تظاهرات روز گذشته، فلسطینی ها بارها کوشیدند با پاره کردن جدار سیمی در مرز، وارد خاک اسرائیل شوند. در یک مورد،  بیست و هفت تن توانستند از جدار عبور کنند که یکی از آن ها حتی به یک موضع اسرائیل نزدیک شد و با اسپری روی دیواری به شعار نوشتن پرداخت.

در جریانات دو روز گذشته دو تن فلسطینی که به خاک اسرائیل تجاور کرده و به پرتاب نارنجک دست زده بودند، از پای درآمدند.

آگاهان نشامی می گویند که به طور نسبی، واکنش اسرائیل به این اغتشاشات آرام است زیرا دولت اورشلیم مایل به بالا بردن تب جنگی نیست. این آگاهان می گویند که حماس نیز در وضعیت بسیار دشواری به سر می برد و می داند که در برابر ارتش اسرائیل توان مقاومت ندارد و بنا بر این، حماس نیز مایل به وقوع جنگ نیست.

شماری از نمازگزاران یهودی که شب گذشته در صحنه چاقوزنی ححضور یافتند