یهودیان آلمان و ایالات متحده و کشورهای دیگر، از شدت گیری رویدادهای یهودستیزانه ابراز نگرانی می کنند

جوامع یهودی در اروپا و ایالات متحده از شدت گرفتن پدیده های یهود ستیزانه ابراز نگرانی علنی می کنند. در گزارش های سالانه آمده است که گرایش های یهودستیزانه در سال گذشته، در بسیاری از کشورهای غربی افزایش چشمگیری داشته است و این امر به خوبی در اروپای غربی احساس شده است. ولی آمار موجود نشان می دهد که رشد یهودستیزی در ایالات متحده سریعتر از اروپا بوده و دوازده تن از یهودیان قربانی سوء قصدهای یهود ستیزانه شده اند.

در آلمان، یک روز پس از آن که قانونی به هدف مبارزه با یهودستیزی، زیر پوشش مخالفت با اسرائیل، به تصویب رسید، در شهر هِمینهِم در غرب آلمان، افراد ناشناس در صدد برآمدند بخش ورودی خانۀ یک زوج یهودی را به آتش بکشند و روی دیوار خانه واژه “یودِ” به مفهوم جهود را نقش کرده و از آن جا گریختند. دادستان شهر هانوفر که در نزدیکی محل حادثه قرار دارد اعلام کرد که چنین رویدادی یک امر وخیم است که باید عاملان آن شناسایی گردند و به مجازات خود برسند.

در یک سال اخیر ده ها مورد رفتارهای ضد یهودی در آلمان رخ داده که عاملان آن، از یک سو نژادپرستان سفید پوست و از سوی دیگر نو مهاجرانی که از کشورهای اسلامی و عربی آمده اند و فرهنگ یهود ستیزی و مخالفت با اسرائیل را در اروپای غربی تقویت کرده اند.

در ایالات متحده نیز در یک هفته اخیر، دوباره افراد ناشناس تلاش کردند یک کنیسا را به آتش بکشند و در حادثه دیگری، به چندین اتومبیل متعلق به یهودیان آسیب رساندند. به گفته نهاد مبارزه با افترا در ایالات متحده، در یک سال گذشته بیش از دو هزار حادثه ضد یهودی در سراسر ایالات متحده رخ داده که هفتصد مورد آن، تلاش برای آسیب رساندن به مراکز یهودی و نیایشگاه های آنان بوده است. در بسیاری از موارد روی دیوارهای موسسات یهودی، صلیب شکسته نقش بسته که علامت آلمان هیتلری بوده است.

اکثر اوباشی که مرتکب این تخلفات گردیده اند، هنوز بازداشت نشده اند و آنانی که دستگیر گردیده اند، همگی عضو گروه های نژاد پرست بوده اند که سفید پوستان را نژاد برتر می نامند.

چند ماه پیش بود که در شهر پیتسبورگ یک نژاد پرست سفید پوست یازده تن از نمازگزاران یهودی را در داخل کنیسا به قتل رساند و چند ماه پس از آن، یک سفید پوست دیگر در نزدیکی شهر سن دیِگُو به سوی یهودیان نمازگزار آتش گشود. در حوالی شهر بوستون نیز افراد ناشناس اخیرا قصد داشتند دو نیایشگاه یهودی را به آتش بکشند که در اجرای آن ناکام ماندند.