یهودیان اتیوپیایی نسبت به آنچه که “خشونت پلیس” نامیدند، دوباره همایش اعتراضی برپا ساختند

اعتراض اسرائیلیان اتیوپیایی به خشونت پلیس

صدها تن از اسرائیلیایی ها اتیوپیایی، علیه آن چه که بدرفتاری های خشونت بار پلیس اسرائیل و احساس تبعیض در این کشور نامیدند به تظاهرات دست زدند و خواهان تغییر وضع شدند.

این تظاهرات پس از آن به راه افتاد که ماموران پلیس اسرائیل وارد مدرسه ای شدند تا یک نوجوان دانش آموز را که حاضر نشد خود را به پلیس معرفی کند، بازداشت کنند. این نوجوان همراه با چند تن از دوستان خود، به عملیات خشونت بار متهم شده بودند.

دوربین های مدار بسته نشان می دهد که این دانش آموز هفده ساله که حاضر نبود به همراه ماموران به اداره پلیس برود، مورد خشونت بیش از حد قرار گرفت.

تا کنون چند مورد از رفتارهای خشونت بار پلیس با جوانان اتیوپیایی، در اسرائیل جنجال آفرین شده و اعتراض های گسترده ای را به دنبال آورده است.

اسرائیلیانی که از اتیوپی به این کشور مهاجرت کرده اند و یا والدین آنها اتیوپیایی تبار می باشند، یک جامعه نیرومند سیاسی را تشکیل می دهند که در پارلمان چند نماینده دارند و دولت نیز برای پیشبرد اجتماعی و فرهنگی آنان، تشکیلات ویژه ای برپا ساخته است.