یهودیان اسرائیل و جهان، با رعایت مقررات فاصله اجتماعی، عید حنوکا را جشن می گیرند

ملت اسرائیل و یهودیان جهان، از امشب (پنجشنبه) عید باستانی حنوکا را جشن می گیرند که یادگار پیروزی ملت یهود در دو هزار سال پیش علیه نیروهای اشغالگر خارجی است که می خواستند اندیشه های بت پرستانه خویش را بر یهودیان که پیشگام یکتاپرستی در جهان بودند تحمیل کنند.
ولی یهودیان زیر بار این ستمگری نرفتند و با آنکه اندک بودند، علیه اشغالگران بیگانه به پا خاستند و آنان را از سرزمین خود بیرون راندند.
به یاد این پیروزی حق بر باطل و ایمان بر کفر، یهودیان هر سال در این فصل هر شب با افروختن شمع و نیایش های ویژه آئین عید را برگزار می کنند و در پایان آن، به خواندن ترانه های شاد می پردازند.
ولی امسال در اسرایئل و در بسیاری از پراکندگی های یهودی در سراسر جهان، آئین عید با مقررات سخت فاصله اجتماعی به علت کورونا همراه می باشد.
در همه نواحی یهودی نشین اسرائیل، از امشب مقررات منع آمد و شد برقرار می شود و هر خانواده، مراسم عید را بدون حضور میهمانان خارج از منزل برگزار می کند.
در سال های پیش از کورونا، هشت روز مراسم عید حنوکا، که به مناسبت آن همه مدارس نیزتعطیل است، ده ها هزار نفر از خانواده ها راهی کشورهای خارجی می گردیدند و یا در نواحی گردشگری داخل اسرائیل، ایام عید را برگزار می کردند. ولی امسال اکثر این سفرهای نیز باطل شده است.
کارکنان رادیو پیام اسرائیل، فرا رسیدن این عید را به همه باورمندان یهودی شادباش می گویند و برای ملت ایران نیز ارزوی رهایی دارند.