یهودیان اسرائیل و جهان از امشب عید حنوکا را که جشن پیروزی روشنایی بر تاریکی نیز نام دارد، جشن می گیرند

شمعدان ۹ شا شاخه حنوکا که شمع اول دو شمع روشن می کنند و هرشب بعد، یک شمع به آن می افزایند

یهودیان در اسرائیل و سراسر جهان، از امشب عید حنوکا را که جشن پیروزی بر تاریکی نیز نام دارد جشن می گیرند و به مدت هشت روز شمع می افروزند و نیایش عید را برگزار می کنند.

حنوکا یادگار پیروزی آزادیخواهان یهودی، در پیکار با سربازان امپراطوری اشغالگر یونان در دو هزار و چند صد سال پیش است. یونانیان که مردمانی بت پرست بودند، می خواستند یهودیان را از یکتا پرستی دور دارند و آنان را از اجرای آیین های دینی و ملی خود باز دارند. یهودیان پیکارگر علیه ارتش بیگانه بپا خاستند و ارتش نیرومند یونان را شکست دادند و مدت نود سال از استقلال و آزادی کامل برخوردار بودند.

برای بزرگداشت پیروزی حق بر باطل و روشنایی بر تاریکی، یهودیان به مدت هشت شب شمع می افروزند و سرودهای عید می خوانند و شیرینی عید می خورند.

آرزو کنیم که یاد روز حنوکا، پیام آور پیروزی همه ملت های دربند باشد که به پیکار برای رهایی از بند ستمکارانِ نالایق، به پیکار خستگی ناپذیر ادامه می دهند.

آئین برافروختن شمع های عید حنوکا، از جمله در مقر ریاست جمهوری نیز با حضور میهمانان انجام می شود

2 دیدگاه‌

  1. با تبریک حانوکا به همه یهودیان عزیز در سراسر جهان و به امید اینکه ما ایرانیان نیز تا سال دیگر بر تبهکاران حاکم بر ایران پیروز شده باشیم و در کشور خودمان ایران جشن آزادی بگیریم.

  2. امیداریم که به یاری خداوند در ایران نیز چنین شمعی روشن شود تا مردم ایران از دست این حکومت فاسد وپلید دجال جعلی اسلامی خارج شوند وبه روشنایی برسند. عید حنوکا بر تمامی کلیمیان ویهودیان جهان مبارک ومیمون باد.

Comments are closed.